Tumblelog by Soup.io
 • dol-blathanna
 • stayopen
 • ifollowu
 • hoseanna
 • hesiamela
 • hexxe
 • baskua
 • bassman
 • CHJW
 • Alekwas
 • amal
 • Iamdonehere
 • wolalabym
 • OleLukoje
 • gosialke
 • tilde
 • PeaceInHeart
 • gaabu
 • karmazynowa
 • kasessita100happydays
 • newnightmare
 • iamsuperwoman
 • Schuyler
 • berewere
 • absolem
 • elderflower
 • TheGenuineM
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

June 24 2017

8580 c486 390
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1753 8d0e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2125 37d7 390
Reposted fromtichga tichga viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2587 e41e 390

serbz:

Serbian graveyard in Kosovo

2838 da24 390
Reposted frombillboard billboard viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Reposted fromsavor savor viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5735 1d5d 390
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaanime anime
8487 2d91 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere via100suns 100suns
5974 a6ed 390
Reposted fromoutline outline viathedogs thedogs
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafadenb fadenb
6218 7256 390
Reposted byHypothermiastrzepyprincess-carolynmushupankamiensuczniktvaseyesOhSnapDagarhenZoonk11wasnaeAeritas
5990 47b4 390
Reposted fromlaoculta laoculta viaucieknijmi ucieknijmi
6594 dcff 390

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl